PHUN XĂM THẨM MỸ

-40% Phun mày tán bột Ombre & Phun Vi chạm châu âu

-50% Điêu khắc vi sợi châu âu 9D + Phun Shading

-50% Phun môi Collagen tế bào gốc

-50% Phun môi Lipstick (Phun môi vi chạm châu Âu, Phun môi Candy Lip)

-30% Xử lý thâm

-30% Phun mí

-40% Phun hồng nhũ hoa

Đặc biệt tặng dịch vụ Phun mí khi sử dụng Combo dịch vụ: Phun môi + Phun mày

Lưu ý: Các dịch vụ phun sửa sẽ tư vấn trực tiếp dựa trên tình trạng khách hàng hiện tại.